Regulamin sklepu internetowego Molito.pl

 • Podstawowe pojęcia
  • Sprzedawca - Joanna Gil Molito, ul. Wolności 20/14, 42-300 Myszków, NIP: 577-101-95-72, REGON: 241544377.
  • Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną internetową molito.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
  • Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument). 
  • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
  • Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
 • Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym molito.pl.
  • W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 • Przyjmowanie i realizacja zamówień
  • Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient bez zaakceptowania regulaminu nie ma możliwości złożenia zamówienia.
  • Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez molito.pl oraz e-mailowo na adres sklep@molito.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
  • Wszystkie ceny podane na stronie Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich.
  • Ceny wyświetlane na stronie są wiążące w chwili złożenia zamówienia.
  • Wszelkie oferty promocyjne zawarte na stronie Sprzedawcy są ważne do wyznaczonego na stronie terminu lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
  • Wszelkie informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów przesyłki widoczne są w "Twój koszyk" podczas procesu realizacji zamówienia oraz dodatkowo przesłane są na adres e-mail Klienta w automatycznym potwierdzeniu, po dokonaniu zamówienia.
  • Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
  • Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08:00 - 17:00).
  • Do każdego zamówienia wystawiany jest faktura.
  • Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są: telefon - +48 720 889 421, e-mail - sklep@molito.pl, adres korespondencyjny – Joanna Gil Molito, ul. Wolności 20/14, 42-300 Myszków
  • Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z kosztem dostawy.
  • Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
  • W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.
 • Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia
  • Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem Paczkomatów InPost, Kuriera InPost lub firmy kurierskiej DPD. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy (pn. - pt. w godz.: 08:00 - 17:00).
  • Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Kurier InPost: 9,90 zł brutto
  • Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Poczta Polska: 13,90 zł brutto
  • Opłata za wysyłkę (ceny w zł)firma kurierska DPD: 14,90 zł brutto
  • Koszty dostawy dotyczą dostaw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Zamówienia rozpatrywane są przez obsługę sklepu w terminie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym zamówienia dokonane w piątek po godz. 13.00, w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w najbliższych dniach roboczych po w/w dniu. Na czas oczekiwania składa się nie tylko czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu, ale również czas dostarczenia przesyłki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych.
  • Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę w postaci wiadomości przesłanej automatycznie na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość potwierdzająca zawiera rodzaj i ilość zamówionego towaru, ceny jednostkowe poszczególnych towarów, jak i łączną cenę zamówienia wraz z kosztami przesyłki.
   Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu na magazynie. W sytuacji, gdy towar będący przedmiotem zamówienia jest w danej chwili niedostępny w magazynie, Klient informowany jest o etapie i terminie realizacji zamówienia i może podjąć decyzję o modyfikacji zamówienia, anulowaniu zamówienia lub możliwości przesunięcia terminu dostawy.
 • Formy płatności

  W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
  • płatność przy odbiorze osobistym
  • płatności internetowe PAYU
  • tradycyjny przelew
 • Reklamacje
  • Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.
  • Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Molito może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
  • W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany „formularz reklamacyjny” (dostępny w serwisie internetowym) który można wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: Joanna Gil Molito, ul. Wolności 20/14, 42-300 Myszków.
  • Sprzedawca umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt Sprzedawcy. W tym celu wymagane jest wysłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego informacji z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami.
  • Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych,  celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do sklepu.
  • W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
  • Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Prawo odstąpienia od umowy
  • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Joanna Gil Molito, ul. Wolności 20/14, 42-300 Myszków.
  • Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  • Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Joanna Gil Molito, ul. Wolności 20/14, 42-300 Myszków.
  • Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
  • Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego, wcześniej ustalonego z Konsumentem.
  • Konsument nie ponosi kosztów zwrotu Towaru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust. 9.
  • W sytuacji gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wtedy Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia (art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Dz.U. z 2014r. poz. 827).
 • Ochrona danych osobowych
  • Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  • Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
  • Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
  • Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
 • Postanowienia końcowe
  • Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
  • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Joanna Gil Molito. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
  • Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
  • Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
  • Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
  • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.DO POBRANIA:

FORMULARZ REKLAMACJI FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY