Polityka prywatności

  1. Firma Molito Joanna Gil, ul. Wolności 20/14, 42-300 Myszków, NIP: 5771019572, REGON: 241544377, wpisana do wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, właściciel sklepu internetowego molito.pl, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.
  2. Dane dotyczące Klientów sklepu internetowego molito.pl nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.
  3. Dane przekazywane przez Klientów sklepu internetowego molito.pl będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.
  4. Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji i/lub realizacji umowy, właściciel sklepu internetowego molito.pl może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP uczestnika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny (patrz także pkt. 5)
  5. Sklep internetowy molito.pl zapisuje na komputerze Klienta pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Klient sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies sklepu internetowego molito.pl.
  6. Właściciel sklepu internetowego molito.pl gromadzi statystyki odwiedzin sklepu internetowego molito.pl.
  7. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) i przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm). W razie sprzeczności postanowień polityki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.
  8. Dla korzystania z sklepu internetowego molito.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.